* ONLINE PROJEKTY

COLOSSIANS 3:23

A všet­ko, čokoľvek činíte, rob­te z duše jako Pánovi a nie ľuďom vediac, že od Pána vez­mete od­platu dedičs­tva, lebo Pánu Kris­tovi slúžite.